Procena nepokretnosti

"Menadžer stan" pored svoje osnovne delatnosti, posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti vrši i procenu nepokretnosti.

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti podrazumeva pregled nepokretnosti na terenu, uvid u dokumentaciju o vlasništvu, fotografisanje nepokretnosti koja je predmet procene i izradu Izveštaja o proceni nepokretnosti.

U cilju objektivnog utvrđivanja vrednosti uzima se u obzir lokacija predmetne nepokretnosti, infrastrukturna uređenost, stanje u kome se predmetna nepokretnost nalazi, kvalitet gradnje, potencijal objekta i lokacije, godina gradnje, stepen amortizacije kao i stanje na tržištu nekretnina – odnos ponude i potražnje. Posebno se u obzir uzimaju specifičnosti tržišta i navike kupaca, tako da se u obzir uzimaju: sprat, funkcionalnost, zaštita životne sredine, energetska efikasnost, primenjeni materijali u izgradnji, orjentacija i uslovi kupoprodaje. Posebnu vrednost može imati građevinska i vlasnička dokumentacija nepokretnosti u smislu uticaja na tržišnu cenu nepokretnosti.

Za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti koristimo sve tri metode procene i to: uporednu, troškovnu i dohodovnu. Na raspolaganju su nam baze podataka o kretanju cena na tržištu nekretnina koje vode državne institucije, dvadesetpetogodišnje iskustvo na tržištu nekretnina i odgovarajuća informatička podrška.